Vánoční schůzka 15.12.2017

 
zápis stodvacátý první ...
 
Vánoční schůzka 15. 12. 2017
 

Prosinec se převalil do druhé půlky a s ním přišla i tradiční akce v podobě přespání v klubovně, předávání dárků a filmové noci. Akci vždycky směřujeme směrem k vánočním dnům, aby už vládla taková ta milá a uvolněná atmosféra plná očekávání darů :-).

Letos se tak stalo 15.12. Okolo 18:45 se začaly scházet první duše. Naše instruktorská četa ale dlela na místě už mnohem dříve, protože připravovala vše potřebné. Vymysleli jsme asi osm stanovišť a na nich se skládaly různé úkoly, v případě kladného plnění oceněné zlatem.

Dorazilo přibližně 25 lidiček z řad malé vodácké veřejnosti, k tomu deset instruktorů, a tak se jednalo o řádně navštívenou akci. Nejdříve se daly věci dovnitř, poté jsme zažehly lampióny a už se běhalo po stanovištích. Musím říct, že zářící lampoše ve tmě vypadaly moc hezky a jejich efekt byl opravdu pěkný.

Po venkovní části získávání zlata, došlo ještě na vnitřní, která zaměstnala především bystrá oka našich vodáků. Poté už se akce ujmula BB a začala dražba dárků. Posléze pak se již trhaly balicí papíry a juchalo se s tím, co kdo dostal.

Následně došlo k úklidu a roznosu pochutin a limonád a mohla započít filmová noc. První snímek byl táborový, tedy sestřihané video z tábora 2017. Na chvilku nás přeneslo zpátky do letních měsíců a připomnělo tábor. No a pak už jel jeden film za druhým.

Pozdě v noci pak naši malí vodáci usnuli a plnou klubovnou se neslo oddechování přibližně třiceti lidí. Myslím, že se v podstatě poslední akce zadařila a udělala důstojnou tečku za vodáckým rokem 2017. Uvidíme, co nás čeká dál. Pěkné Vánoce milí vodáci.

Poděkování patří ochotným pomocníkům:

Didí za zajištění jídla, pití, PC, filmů atd… (možná jí pomáhal i Honzík :-))

Emovi za projektor, diplomy a BANGY

Všem co se dokopali a přišli dřív, aby pomohli se skřítky

 

Sepsal náruživý pijan černé limonády Hromada lidí (to je přezdívka)

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.