Schůzka v archivu 12.1.2018

 
 
zápis stodvacátý šestý ...
 

Schůzka v archivu 12. 1. 2018

Pomalu nám začal nový rok a my se rozhodli, že opustíme naší klubovnu a zkusíme se podívat i někam jinam. Naše kroky, vedly do místního archivu, kde nás čekal zajímavý a poučný program, jež nás zavál kousek do časů minulých a seznámil nás díky zde pořádané výstavě i s historií místního pivovaru.

Sraz jsme si dali v půl třetí u klubovny a odtud se hlasitá a rozmanitá banda lidiček vydala skrz město do budovy archivu. Není to tak snadné vést přes dvacet malých vodáků skrze všechny ty strakonické přechody a silnice, ale nutno říct, že BB i Pájka se svého úkolu převaděčů zhostili nadměrně dobře a nedošlo k žádnému karambolu.

Na místě už bylo vše připravené. Nejdřív muselo dojít k zapsání do návštěvní knihy a rovněž vybraní peněz na naše budoucí výlety. Potom už mohlo dojít k prohlédnutí budovy. Začali jsme v badatelně, prošli pořádací místnost a konzervátorskou dílnu a sešli i dolů do depotů. K vidění toho bylo mnoho od starých plánů města po staré listiny a knihy.

Po prohlídce přišla na řadu družinová klání. Ta poslala starší části týmů bádat na výstavu a naučit se pracovat s psanými texty. Druhá ta mladší část zase zapojila svoji paměť, aby splnila úkoly zdejšího pracovníka a kolegy Milana.

Bohužel čas se nedal zastavit a dvě hodiny jsou vcelku málo, tudíž krát po čtvrté nezbylo nic jiného než zavelet ústup a směr klubovna. Opět se nesourodý šik valil městem a opět se to povedlo bez újmy. Jen tak rychlost chůze našich malých vodáků patří celkově spíše ke šnekovému stylu, takže jsme nabrali mírné zpoždění, ale trpělivé odvozy vydržely a vzaly své ratolesti domů.

Schůzka pomalu skončila. Myslím, že je dobré občas vypadnout trošku jinam, než jen mezi čtyři klubovní stěny, takže lze hodnotit kladně a to, že se naše malé hlavy i něco dozvěděly, bereme jako příjemný bonus. Uvidíme, kam se vydáme příště, kdo ví.

 

Sepsal popravdě řečeno archivář na úvazek plný a neurčitý Hromada lidí (to je přezdívka)

 

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.