Informace o nás

VODÁCI

Vodáci nebo také turisticko vodácký oddíl Podskaláček Strakonice je dětský kroužek věnující se mnoha různým aktivitám s cílem vytvářet dětský kolektiv a naučit tábornickým dovednostem. Hrajeme mnoho zábavných her jak sportovně založených, tak i logických, v přírodě nebo v klubovně. Hlavní náplní je co největší kontakt s přírodou, stanování, turistické výlety, splouvání řek, letní stanový tábor a dále výuka tábornických a vodáckých dovedností. Během celého roku pořádáme mnoho dalších víkendových nebo jednodenních zábavně založených akcí. Oddíl je veden vedoucími, kteří již od mládí tento kroužek navštěvovali a mají mnohaleté zkušenosti.

Scházíme se každý pátek od 14:30 do 16:30 hod. ve Strakonicích na Podskalí v budově DDM.

Kroužek je vhodný pro děti od 7 do 13 let. Těšíme se na vás.

Naše činnost

SCHŮZKY

1.    Herní část (v klubovně i v areálu DDM CEV Podskalí) (60 minut)
2.    Výuková část (výuka tábornických dovedností) (30-45 minut)
3.    Organizační část (oznámení akcí, nahlášení účastníků) (10 minut)
4.    Úklid klubovny, výměna kroužků (5 minut)
5.    V letních měsících jízda na lodích na Podskalí

AKCE

6.    Víkendové akce (Tábornická základna Kadov, Turistická základna Zálesí)
7.    Jednodenní akce a výlety
8.    Letní stanový tábor na naší základně Kadov

Výstupy

1.    Schopnost spolupráce a komunikace v dětském kolektivu.
2.    Rozvoj logického myšlení, samostatného rozhodování, fantazie.
3.    Schopnost řešit problémy, mít radost z výhry i přijmout porážku.
4.    Tábornické a vodácké dovednosti
(uzle, ohně, morseova abeceda, šifry, orientace, zdravověda, chování v přírodě, ovládání lodě)
5.    Mladší děti: spolupráce, autorita, řád
6.    Starší děti: zodpovědnost, vedení, organizace

Doporučujeme

Herně založeným dětem, se zájmem o přírodu a tábornické dovednosti. Vhodná samostatnost dětí, schůzky i víkendové akce probíhají bez přítomnosti rodičů.

Pomůcky

Papír, psací potřeby, uzlovačku

Veškeré další vybavení zajištěno

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.