Členské příspěvky ČTU 2021

14.01.2021 10:14

 

Náš vodácký oddíl patří do organizace Česká tábornická unie (ČTU). Tato organizace nám pomohla financovat stavbu kanadského srubu na základně v Kadově, dostáváme od ní dotace na tábor a také hradí základní pojištění účastníků letního tábora. Každý rok vybíráme a posíláme organizaci členské příspěvky za všechny vedoucí, instruktory i děti. Proto bychom Vás chtěli požádat o zaplacení příspěvků za Vaše děti.

 

Děti: Děti do 15 let včetně -120 Kč

Pro vytvoření seznamu členů potřebujeme znát: jméno dítěte, bydliště a datum narození a rodné číslo dítěte. Pokud už jste uváděli minulé roky, tak není nutné tyto údaje posílat. Pokud platíte příspěvky ČTU první rok, pošlete prosím tyto údaje na email stanek.lib@seznam.cz nebo na telefonní číslo 737 667 874 (Libor Staněk)

Pošlete na b.ú. ČSOB č.: 243086080 / 0300 do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

Adršpašské a Broumovské skály 29. 4. – 3. 5. 2020

Milí vodáci, plánujeme na začátek května takzvaný Velký výlet. Směřovat ho budeme do oblasti Adršpachu a jeho malebných skal, stranou nezůstanou ani Teplické nebo Broumovské skály. Nebudeme však putovat pouze po skalách, ale zkusíme se podívat i do Babiččina údolí nebo na nějaký ten hrad, zámek a podobně. Jedná se o výlet turistický, takže se počítá s tím, že budeme ťapkat po svých nožkách, abychom poznali krásy zdejších míst. Trasy však budou voleny rozumně, takže je zvládne každý vodák bez rozdílu věku, jenž se neválí doma jako peckaJ. Průměrná rychlost našeho pěško-busu je odhadována na 2 kilometry za hodinu.

Odjezd: 29. 4. 2020 (středa), 15:00, Zimní stadion ve Strakonicích – pojedeme vlastním autobusem, který nás nejen odveze přímo na místo pobytu a během celého výletu nás bude přibližovat k různým památkám a turistickým cílům

Návrat: 3. 5. 2020 (neděle) 18:00, jelikož jsou cesty po českých silnicích nevyzpytatelné a i v neděli máme ještě program, tak prosím u středečního odjezdu předejte kontakt na sebe vedoucím, pokud by došlo ke zpoždění, pokusíme se dát vědět dopředu, jak velké bude

Ubytování: obec Křinice, turistická ubytovna ve zdejším obecním domě, měla by být možnost využít i zdejší tělocvičnu na různé sportovní aktivity

Strava: zajištěno od čtvrteční snídaně, v místě ubytování bude vždy snídaně a večeře, na cestu budeme dostávat svačinovo - obědové balíčky, pitný režim zajištěn

Program: Adršpašské a Teplické skály, Broumovský klášter, Broumovské skály, Ratibořice, Babiččino údolí, Safari ve Dvoře Králové a další (Každý den budeme vyjíždět na různá místa naším autobusem a poznávat zdejší památky, přírodu a krajinu. Denní trasa nepřesáhne dle plánů 15 kilometrů a tempo bude voleno tak, aby ho zvládli i ti nejmenší vodáci, avšak jelikož se jedná o turisticky pojatý výlet, tak se při něm budeme opravdu přesouvat po vlastních nohou)

S sebou: večeři a pití na čtvrtek, přezůvky, lahev na pití (nejlépe do 1 litru, vodák si v ní bude nosit pití na výlety), pohodlné boty na výlety, sportovní a pohodlné oblečení na výlety, pláštěnku, malý batůžek (na svačinu a pití), hygienické potřeby, dostatek spodního prádla, kartičku pojišťovny (stačí kopie), věci na spaní, tužku, papír, kapesné dle uvážení

(za mobilní telefony nebo cenné věci, které sebou naši malí vodáci budou mít, neručíme a ani je nedoporučujeme brát sebou)

Přihlášení, cena: Protože musíme zamluvit místa na ubytování, zajistit prohlídky míst a další věci, musíme závazně vědět, kolik se nás výletu zúčastní. Prosíme, proto o nahlášení a zaplacení akce do 27. 3. 2020 (pátek). Peníze je možné přinést na schůzku, nebo zaplatit převodem ČSOB č. 243086080 / 0300. Do poznámky uveďte jméno dítěte. 

Cena akce je 1800 Kč. Víme, že se jedná o vyšší částku, ale bohužel v dnešních stoupajících cenách nemůžeme nic dělat. Vybíraná částka pokryje v podstatě pouze ubytování a stravu, zbytek budeme dotovat z jiných zdrojů.

 

V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte Libora „Hromadu lidí“ Staňka 737 667 874

Informace o dění v oddíle a fotky z akcí najdete i na www.podskalacek.cz

 

        PŘÍSĚVKY ČTU 2019

 

Náš vodácký oddíl patří do organizace Česká tábornická unie (ČTU). Tato organizace nám pomohla financovat stavbu kanadského srubu na základně v Kadově, dostáváme od ní dotace na tábor a také hradí základní pojištění účastníků letního tábora. Každý rok vybíráme a posíláme organizaci členské příspěvky za všechny vedoucí, instruktory i děti. Proto bychom Vás chtěli požádat o zaplacení příspěvků za Vaše děti.

 

Děti: Děti do 15 let včetně -120 Kč

Pro vytvoření seznamu členů potřebujeme znát: jméno dítěte, bydliště a datum narození.

Přineste, prosím, na nejbližší schůzku (nejpozději do 25. ledna) členské příspěvky 120 Kč na rok 2019

včetně vypsaných údajů. Nebo pošlete na b.ú. ČSOB č.: 243086080 / 0300 do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.

Děkujeme. Podskaláček

www.podskalacek.cz

Informace k pořádání akcí a výletů pro rodiče našich malých vodáků

Bohužel se nám v poslední době rozmohl takový nešvar, že se děti hlásí na akce poněkud nezodpovědně. Účastníci se hlásí pár dní před odjezdem a ještě hůře poměrně často se také z akce odhlašují i den před akcí. Z organizačních důvodů nám toto dělá veliké problémy. Již týden dopředu se začíná nakupovat jídlo, zařizovat odvoz, program apod. a při pozdějším odhlášení více účastníků finančně nevycházíme.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste své ratolesti nahlašovali NEJPOZDĚJI na poslední předchozí vodácké schůzce. S tím souvisí i to, aby nejpozději na této poslední schůzce byla akce zaplacena. Při pozdějším přihlášení je nutné současně dodat i peníze za akci. Při pozdním odhlášení jsme nuceni vracet pouze polovinu ceny za akci.

Pozn.: Kdo se účastní všech našich akcí, víkendových i jednodenních, nebo si čte zápisy v kronice na webu, ví, že právě u jednodenních akcí je problém s účastí dětí. Na sobotní akce jako mafiánská hra, dny deskových her, výlety na hrady, cyklovýlety apod. se sejde vždy přibližně o 50% méně účastníků než na víkendovky. Přesto často jednodenní akce bývají zajímavější, pestřejší, levnější a někdy i organizačně náročnější :). Závěrem bychom Vás tedy chtěli nabádat, o neopomíjení těchto menších výletů.

Děkujeme za pochopení

Přihlášky a platby za Vodáky

Ahoj vodáci,

jako každý rok připomínáme, že je nutné odnést přihlášku na náš kroužek na DDM Strakonice. Přihlášky jsme dávali na schůzce, ale jistě je dostanete i dole na DDM. Stejně jako u jiných kroužků, tak i vodácký je nutné rovněž platit dole v kanceláři DDM, vedoucí platby příjimat nemohou. (Myšleno je hlavní sídlo DDM Strakonice, Na Ohradě 417)

 

Děkujeme za pochopení!!!

Přejeme klidný start do školního roku:) !!!!

 

Vodácké loučení s létem (31.8.2012) / Nábor 2012

Příspěvek 1000 Kč na tábor od VZP

Pojišťovna VZP dává příspěvek 1000 Kč na dítě, které se účastní letního dětského tábora. Podmínkou je předložení dokladu o zaplacení tábora. Pokud budete chtít žádat o příspěvek, vystavíme Vám po uhrazení tábora potvrzení o zaplacení na organizaci ČTU s razítkem...

 

https://www.vzp.cz/klienti/aktuality/vzp-nabizi-mimoradne-vyhody-do-konce-cervence

https://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/zdrava-rodina/zdrava-rodina-bonus-2013

  • Mimořádný příspěvek do výše 1 000 Kč (dle částky na platebních dokladech) může dítě získat na:

"Prázdninový letní tábor, tábor s cílenými pohybovými aktivitami a příměstský letní tábor (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se dítě zúčastní do 31. 8. 2013. Příspěvek je možno čerpat pro děti ve věku 6–15 let (14 let + 364 dní). Uznávány budou platební doklady s datem vystavení již od 1. 1. 2013."

Základní podmínky

Podmínkou pro získání příspěvku je pojištění dítěte u VZP (dítě je v den podání žádosti o příspěvek pojištěné u VZP ČR a nehlásí se k jiné zdravotní pojišťovně). Příspěvky nemohou čerpat osoby vyňaté ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Bonusový příspěvek může klient čerpat pouze 1x. Výše příspěvku závisí na součtu částek na platebních dokladech (do max. 1 000 Kč). Příspěvky lze vyplácet do 10. 8. 2013 nebo při vyčerpání limitu.

K žádosti o vybraný příspěvek je třeba předložit originál platebního dokladu v českých korunách, s datem zaplacení v příslušném časovém rozpětí (samotné aktivity nemusí v tomto období již proběhnout).

Žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím).

Příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele (zákonného zástupce). V případě, že žadatel není pojištěncem VZP ČR, je možná výplata příspěvku pouze na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Čerpání příspěvku v rámci mimořádné akce Zdravá rodina bonus 2013 nebrání čerpání příspěvku v rámci existujícího programu Zdravá rodina.

 

!!!!!!

VZP ČR si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků po vyčerpání stanoveného finančního limitu

INSTRUKTOŘI - Členská schůze, Brigáda Kadov, Přípravka, Stavba tábora

Důležité zprávy pro všechny instruktory a vedoucí:

1) Nutná účast všem instruktorů na členské schůzi dne 16. ZÁŘÍ 2012
- schůze bude i v plánu práce, takže vodácká akce nebude, tak si neplánujte ani akce jiné.

2) Brigáda na dřevo Kadov 1.6. - 3.6. 2012
- dřevo došlo a minulá brigáda ještě nezajistila dostatek dřeva na celé prázdniny a všechny tábory.

3) Přípravka Kadov 14.6. - 16.6. 2012
- jako přípravu na tábor máme na starost dát do kupy kuchyni, vyčistit studně a zajistit rozbor vody.

4) Stavba tábora 22.6. - 24.6. 2012
- stavění proběhne už klasicky týden před prázdninami, možná bude v plánu i oprava podsad nebo celt.

PLAVÁNÍ   !!!

Pojďte dovádět s kamarády na plavečák a jezdit na tobogánu. Opět začínají nedělní bazény. Na 1 hodinu máme zamluvený vnitřní bazén jen pro vodáky!

Plavání ovšem nijak neorganizujeme, tudíž není vhodné pro neplavce.

Děti i vedoucí musí dodržovat "Lázeňský řád" a dbát pokynů zaměstnanců pl. stadionu, zvláště plavčíka.

S menšími dětmi se plavání mohou účastnit a dohlížet rodiče.

 

 

Plán práce 1.pol. 2012

17.2. - 19.2.2012 / ZÁLESÍ
25.2.2012 / VODÁCKÝ PLES
5.3. - 11.3. / DĚTI JARNÍ PRÁZDNINY
10.3.2012 / MĚSTSKÁ HRA
27.4. - 1.5. / VELKÝ VÝLET DO NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
4.7. - 8.7. / VODA - SÁZAVA
18.7. - 4.8. / TÁBOR KADOV
7.9.2012 / PRVNÍ VODÁCKÁ SCHŮZKA 14:30 hod.

Plán práce podzim 2013

21.9.2013 / Vodácká regata no.2
12.10.2013 / Stezka korunami stromů Lipno
15. - 17.11.2013 / Zálesí
20.12. / Poslední vánoční schůzka
21.12. / Turnaj v karetní hře BANG!
- 3.1.2014 / Vánoční prázdniny - není vodácká schůzka
10.1.2014 / První vodácká schůzka od 14:30 hod.
18.1.2014 / Den deskových her
- 31.1.2014 / Pololetní prázdniny - není vodácká schůzka
14. - 16.2. / Kadov
1.3. / Dominion tour III
8.3. / Mafiánská hra na Podskalí no.4
29.3. / Výlet na Šumavu - Černé, Čertovo, Plešné jezero
30.4. - 4.5. nebo 7.5. - 11.5./ Velký výlet - Šumava Zátoň
TÁBOR KADOV 2014 = PO 21.7. - SO 9.8. 2014

Plán práce 2014

18.1.2014 / Den deskových her
- 31.1.2014 / Pololetní prázdniny - není vodácká schůzka
- 3.2.-9.2.2014 / Jarní prázdniny - není vodácká schůzka

14. - 16.2. / Kadov
1.3. / Dominion tour III
8.3. / Mafiánská hra na Podskalí no.4

- 18.4.2014 / Velikonoční prázdniny - není schůzka

19.4. / Výlet Volyně + překvapení
- 2.5.2014/ ředitelské volno na většině ZŠ - není schůzka

8.5. - 11.5. / Velký výlet - Šumava Libínské Sedlo
2.7. - 6.7 / Voda Berounka

TÁBOR KADOV 2014 = PO 21.7. - SO 9.8. 2014

 

Podzim 2015 děti

19.9 - turnaj v Baseballu (se Smajlovci)
3.10 - Krokodýli v Protivíně, plus pěší túra
21.11 - turnaj Hokejbal (zkusíme dívčí tým)
27.11-29.11 Zálesí(Horor)
18.12- Vánoční schůzka- strom pro zvěř, koledy, zvyky...
19.12 - turnaj BANG!!!

TERMÍNY PLAVÁNÍ

4. 1.      /    10.00-11.00
11. 1.    /    10.00-11.00

18. 1.    /    10.00-11.00
25. 1.    /    NENÍ
1. 2.      /    12.00-13.00
15. 2.    /    
10.00-11.00
1. 3.      /    10.00-11.00
8. 3.      /    10.00-11.00
15. 3.    /    10.00-11.00

 

SRAZ: Vždy v 9:55 v hale plav. stadionu

(při pozdním příchodu již bude zamčená šatna)
S sebou stačí plavky, ručník, mýdlo…

Plán práce 1.pol. 2012  VEDOUCÍ

1.6. - 3.6. 2012 / Brigáda na dřevo Kadov
14.6. - 16.6. / Přípravka na tábor Kadov (kuchyně, studna)
22.6. - 24.6. / Stavba tábora
4.7. - 8.7. / Voda Sázava
17.7. - 5.8. / Tábor Kadov
11.8. - 12.8. / Čluny
16.9. 2012 / Členská schůze

Plán práce VEDOUCÍ podzim 2013

ROZPIS SCHŮZEK ...ZDE...

27.9.2013 / 18:45 Twiggy - PROMÍTÁNÍ

7.12.2013 / ZA KULTUROU DO ČB

22.12.2013 / TURNAJ WASTELANDS

22.2.2014 / VODÁCKÝ PLES

27.6. - 29.6. 2014 / STAVBA TÁBORA

29.8. - 31.8. 2014 / BOURÁNÍ TÁBORA

(Velká Amerika, Puťák Šumava, Tatry SK)

Plán práce VEDOUCÍ 2014

22.2.2014 / VODÁCKÝ PLES

29.3.2014 / BRIGÁDA NA DŘEVO KADOV

12.4.2014 / ČIŠTĚNÍ OTAVY

12.4.2014 / VÍTÁNÍ JARA

24.5.2014 / BRIGÁDA DŘEVO / STAVBA BRÁNY

31.5.2014 / :-)

6.6. - 8.6. 2014 / STAVBA BRÁNY KADOV

20.6. - 22.6. 2014 / SEKÁNÍ TRÁVY KADOV

27.6. - 29.6. 2014 / STAVBA TÁBORA

29.8. - 31.8. 2014 / BOURÁNÍ TÁBORA

(Velká Amerika, Puťák Šumava, Tatry SK)

Podzim 2015 vedoucí

 
12.9. - 13.9. Pauza párty
25.9. Pouť - promítání
10.10. Laser game
13.11. - 17.11. Latvia trip
22.11. turnaj v Hokejbalu (obhajoba 2. místa)
12.12. - 13.12. Vodácké Vánoce

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.