Přihlášky a platby za Vodáky

Ahoj vodáci,

jako každý rok připomínáme, že je nutné odnést přihlášku na náš kroužek na DDM Strakonice. Přihlášky jsme dávali na schůzce, ale jistě je dostanete i dole na DDM. Stejně jako u jiných kroužků, tak i vodácký je nutné rovněž platit dole v kanceláři DDM, vedoucí platby příjimat nemohou. (Myšleno je hlavní sídlo DDM Strakonice, Na Ohradě 417)

 

Děkujeme za pochopení!!!

Přejeme klidný start do školního roku:) !!!!

 

Přehled vyúčtování Libínské Sedlo 8. - 11. 5. 2014

 

Milý čtenáři napadlo nás jen tak pro zajímavost dát jsem na stránky pár čísel. Inu doba razí cestu zvedání cen a ani pro nás není lehké vymyslet a připravit zajímavou, ale cenově rozumnou akci, takže aby sis nemyslel, že celkové částky střílíme od boku, tak níže uvádíme kratičký rozbor jednotlivých položek, pro snazší orientaci zaokrouhlenou a rozpočtenou na jednoho účastníka.

 

Nejdříve tedy vklad každý (ať dítě, vedoucí, instruktor) platil za výlet 1000 korun.

 

A teď jednotlivé položky, počítané za jednu osobu.

Ubytování: 480 Kč (cena za tři noci na Šumavě, nevím, zda by, šlo sehnat výhodněji, aby splnilo všechny podmínky)

Strava: 300 Kč (myšleno za celý pobyt)

Lanové centrum: 180 Kč (využito hromadné vstupenky)

Rozhledna, muzea: 50 Kč (využity skupinové slevy)

Doprava a přesuny: 100 Kč (využita skupinová sleva)

 

Pokud položky sečteme, vyjde nám částka 1110 korun. Tedy u každého účastníka (opět jedno, zda dítě, vedoucí nebo instruktor), bylo třeba doplatit 110 korun z peněz společných vodáckých (ty máme z různých dotací, příspěvků, brigád a podobně).

Nepíšeme sem celý text proto, že bychom snad chtěli něco dovybírat, to ani náhodou. Jen jsme chtěli názorně ukázat, že bohužel plánování jakékoliv vodácké činnosti v dnešní době je a nejspíš i bude finančně náročné, a taky že si zkrátka ceny akcí nevymýšlíme a máme je dopředu propočítány, tak aby vybrané peníze pokryly aspoň přibližně vzniklé náklady.

Na závěr bych chtěl jenom shrnout, že jsme velmi rádi, kolik dětí se s námi na Libínské Sedlo vydalo a domnívám se, že se všem celá akce,  dle ohlasů velmi líbila. Těšíme se na další akci, kterou bude nejspíš červencová voda.

Hromada lidí

Pojďte dovádět s kamarády na plavečák. Jezdit na tobogánu, blbnout v bazénu. Opět nám po roce začínají nedělní bazény. Na 1 hodinu máme zamluvený celý nebo ½ vnitřního bazénu jen pro vodáky. S sebou stačí plavky, ručník, mýdlo…

Prozatím naplánováno na prosinec: (termíny na jaro 2013 vám včas sdělíme)

2.12.2012     ///   12.00-13.00   ///   celý bazén
9.12.2012     ///   12.00-13.00   ///   1/2 bazénu
16.12.2012   ///   12.00-13.00   ///   celý bazén

SRAZ: Vždy v 11:55 v hale plaveckého stadionu (při pozdním příchodu již bude zamčená šatna)


Plavání ovšem nijak neorganizujeme, tudíž není vhodné pro neplavce.

Pouze s menšími dětmi se plavání mohou účastnit a dohlížet rodiče.

Vodácké loučení s létem (31.8.2012) / Nábor 2012

Příspěvek 1000 Kč na tábor od VZP

Pojišťovna VZP dává příspěvek 1000 Kč na dítě, které se účastní letního dětského tábora. Podmínkou je předložení dokladu o zaplacení tábora. Pokud budete chtít žádat o příspěvek, vystavíme Vám po uhrazení tábora potvrzení o zaplacení na organizaci ČTU s razítkem...

 

https://www.vzp.cz/klienti/aktuality/vzp-nabizi-mimoradne-vyhody-do-konce-cervence

https://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/zdrava-rodina/zdrava-rodina-bonus-2013

  • Mimořádný příspěvek do výše 1 000 Kč (dle částky na platebních dokladech) může dítě získat na:

"Prázdninový letní tábor, tábor s cílenými pohybovými aktivitami a příměstský letní tábor (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se dítě zúčastní do 31. 8. 2013. Příspěvek je možno čerpat pro děti ve věku 6–15 let (14 let + 364 dní). Uznávány budou platební doklady s datem vystavení již od 1. 1. 2013."

Základní podmínky

Podmínkou pro získání příspěvku je pojištění dítěte u VZP (dítě je v den podání žádosti o příspěvek pojištěné u VZP ČR a nehlásí se k jiné zdravotní pojišťovně). Příspěvky nemohou čerpat osoby vyňaté ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Bonusový příspěvek může klient čerpat pouze 1x. Výše příspěvku závisí na součtu částek na platebních dokladech (do max. 1 000 Kč). Příspěvky lze vyplácet do 10. 8. 2013 nebo při vyčerpání limitu.

K žádosti o vybraný příspěvek je třeba předložit originál platebního dokladu v českých korunách, s datem zaplacení v příslušném časovém rozpětí (samotné aktivity nemusí v tomto období již proběhnout).

Žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím).

Příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele (zákonného zástupce). V případě, že žadatel není pojištěncem VZP ČR, je možná výplata příspěvku pouze na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Čerpání příspěvku v rámci mimořádné akce Zdravá rodina bonus 2013 nebrání čerpání příspěvku v rámci existujícího programu Zdravá rodina.

 

!!!!!!

VZP ČR si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků po vyčerpání stanoveného finančního limitu

INSTRUKTOŘI - Členská schůze, Brigáda Kadov, Přípravka, Stavba tábora

Důležité zprávy pro všechny instruktory a vedoucí:

1) Nutná účast všem instruktorů na členské schůzi dne 16. ZÁŘÍ 2012
- schůze bude i v plánu práce, takže vodácká akce nebude, tak si neplánujte ani akce jiné.

2) Brigáda na dřevo Kadov 1.6. - 3.6. 2012
- dřevo došlo a minulá brigáda ještě nezajistila dostatek dřeva na celé prázdniny a všechny tábory.

3) Přípravka Kadov 14.6. - 16.6. 2012
- jako přípravu na tábor máme na starost dát do kupy kuchyni, vyčistit studně a zajistit rozbor vody.

4) Stavba tábora 22.6. - 24.6. 2012
- stavění proběhne už klasicky týden před prázdninami, možná bude v plánu i oprava podsad nebo celt.

PLAVÁNÍ   !!!

Pojďte dovádět s kamarády na plavečák a jezdit na tobogánu. Opět začínají nedělní bazény. Na 1 hodinu máme zamluvený vnitřní bazén jen pro vodáky!

Plavání ovšem nijak neorganizujeme, tudíž není vhodné pro neplavce.

Děti i vedoucí musí dodržovat "Lázeňský řád" a dbát pokynů zaměstnanců pl. stadionu, zvláště plavčíka.

S menšími dětmi se plavání mohou účastnit a dohlížet rodiče.

 

 

Plán práce 1.pol. 2012

17.2. - 19.2.2012 / ZÁLESÍ
25.2.2012 / VODÁCKÝ PLES
5.3. - 11.3. / DĚTI JARNÍ PRÁZDNINY
10.3.2012 / MĚSTSKÁ HRA
27.4. - 1.5. / VELKÝ VÝLET DO NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
4.7. - 8.7. / VODA - SÁZAVA
18.7. - 4.8. / TÁBOR KADOV
7.9.2012 / PRVNÍ VODÁCKÁ SCHŮZKA 14:30 hod.

Plán práce podzim 2013

21.9.2013 / Vodácká regata no.2
12.10.2013 / Stezka korunami stromů Lipno
15. - 17.11.2013 / Zálesí
20.12. / Poslední vánoční schůzka
21.12. / Turnaj v karetní hře BANG!
- 3.1.2014 / Vánoční prázdniny - není vodácká schůzka
10.1.2014 / První vodácká schůzka od 14:30 hod.
18.1.2014 / Den deskových her
- 31.1.2014 / Pololetní prázdniny - není vodácká schůzka
14. - 16.2. / Kadov
1.3. / Dominion tour III
8.3. / Mafiánská hra na Podskalí no.4
29.3. / Výlet na Šumavu - Černé, Čertovo, Plešné jezero
30.4. - 4.5. nebo 7.5. - 11.5./ Velký výlet - Šumava Zátoň
TÁBOR KADOV 2014 = PO 21.7. - SO 9.8. 2014

Plán práce 2014

18.1.2014 / Den deskových her
- 31.1.2014 / Pololetní prázdniny - není vodácká schůzka
- 3.2.-9.2.2014 / Jarní prázdniny - není vodácká schůzka

14. - 16.2. / Kadov
1.3. / Dominion tour III
8.3. / Mafiánská hra na Podskalí no.4

- 18.4.2014 / Velikonoční prázdniny - není schůzka

19.4. / Výlet Volyně + překvapení
- 2.5.2014/ ředitelské volno na většině ZŠ - není schůzka

8.5. - 11.5. / Velký výlet - Šumava Libínské Sedlo
2.7. - 6.7 / Voda Berounka

TÁBOR KADOV 2014 = PO 21.7. - SO 9.8. 2014

 

Podzim 2015 děti

19.9 - turnaj v Baseballu (se Smajlovci)
3.10 - Krokodýli v Protivíně, plus pěší túra
21.11 - turnaj Hokejbal (zkusíme dívčí tým)
27.11-29.11 Zálesí(Horor)
18.12- Vánoční schůzka- strom pro zvěř, koledy, zvyky...
19.12 - turnaj BANG!!!

TERMÍNY PLAVÁNÍ

4. 1.      /    10.00-11.00
11. 1.    /    10.00-11.00

18. 1.    /    10.00-11.00
25. 1.    /    NENÍ
1. 2.      /    12.00-13.00
15. 2.    /    
10.00-11.00
1. 3.      /    10.00-11.00
8. 3.      /    10.00-11.00
15. 3.    /    10.00-11.00

 

SRAZ: Vždy v 9:55 v hale plav. stadionu

(při pozdním příchodu již bude zamčená šatna)
S sebou stačí plavky, ručník, mýdlo…

Plán práce 1.pol. 2012  VEDOUCÍ

1.6. - 3.6. 2012 / Brigáda na dřevo Kadov
14.6. - 16.6. / Přípravka na tábor Kadov (kuchyně, studna)
22.6. - 24.6. / Stavba tábora
4.7. - 8.7. / Voda Sázava
17.7. - 5.8. / Tábor Kadov
11.8. - 12.8. / Čluny
16.9. 2012 / Členská schůze

Plán práce VEDOUCÍ podzim 2013

ROZPIS SCHŮZEK ...ZDE...

27.9.2013 / 18:45 Twiggy - PROMÍTÁNÍ

7.12.2013 / ZA KULTUROU DO ČB

22.12.2013 / TURNAJ WASTELANDS

22.2.2014 / VODÁCKÝ PLES

27.6. - 29.6. 2014 / STAVBA TÁBORA

29.8. - 31.8. 2014 / BOURÁNÍ TÁBORA

(Velká Amerika, Puťák Šumava, Tatry SK)

Plán práce VEDOUCÍ 2014

22.2.2014 / VODÁCKÝ PLES

29.3.2014 / BRIGÁDA NA DŘEVO KADOV

12.4.2014 / ČIŠTĚNÍ OTAVY

12.4.2014 / VÍTÁNÍ JARA

24.5.2014 / BRIGÁDA DŘEVO / STAVBA BRÁNY

31.5.2014 / :-)

6.6. - 8.6. 2014 / STAVBA BRÁNY KADOV

20.6. - 22.6. 2014 / SEKÁNÍ TRÁVY KADOV

27.6. - 29.6. 2014 / STAVBA TÁBORA

29.8. - 31.8. 2014 / BOURÁNÍ TÁBORA

(Velká Amerika, Puťák Šumava, Tatry SK)

Podzim 2015 vedoucí

 
12.9. - 13.9. Pauza párty
25.9. Pouť - promítání
10.10. Laser game
13.11. - 17.11. Latvia trip
22.11. turnaj v Hokejbalu (obhajoba 2. místa)
12.12. - 13.12. Vodácké Vánoce

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.