Čarodějnice z Amesbury

 
Autor: Asonance

Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury
S jasnýma očima a řečmi pánům navzdory
Sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná
A že se lidem vyhýbá, a s ďáblem pletky má

Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil
A pověrčivý lid se na pastora obrátil
Že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí
A odkud ta moc vychází, to každý dobře ví

Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali
A když ji vedli městem, všichni kolem volali
"Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš,
teď na své cestě poslední, do pekla poletíš."

Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění
Ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění
A v noci nad krajinou létává pod černou oblohou
Sedlákům krávy zabíjí, tou mocí čarovnou

Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná
V noci se v černou kočku mění dívka líbezná
Je třeba jednou pro vždy ukončit ďábelské řádění
A všichni křičeli jak posedlí: "Na šibenici s ní."

Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy
Pak z tribunálu povstal starý soudce vážený
"Je přece v knize psáno nenecháš čarodějnici žít,
a před ďáblovým učením, budeš se na pozoru mít."

Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou
A její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou
"Pohrdám vámi neznáte nic nežli samou lež a klam,
pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám."

Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici
A všude kolem ní se sběhly davy běsnící
A ona stála bezbraná, však s hlavou vztyčenou
Zemřela tiše samotná pod letní oblohou

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.